Welkom bij onze kliniek Dierenkliniek Grevelingenmeer

Dierenarts Purmerend
Grevelingenmeer 177
1447 AM PURMEREND
info@dierenkliniekgrevelingenmeer.nl
0299-648000

Ziekte van Weil komt steeds vaker voor !

De ziekte van Weil, die vooral door ratten wordt overgedragen op honden en mensen is in opmars. Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dit was de kop kort geleden in een artikel van het Noordhollands Dagblad. Wat betekent dit voor u en uw hond ?

De ziekte van Weil is een ernstige vorm van leptospirose. De ziekmakende bacteriën komen via rattenurine (en ook urine van muizen) in water of modder terecht en kunnen mensen en honden besmetten via mond, neus, ogen of wondjes. De ziekteverschijnselen bij de hond zijn apathie, niet eten, braken en diarree (soms met bloed), geelzucht, gewrichts-, en spierpijn, veel drinken en plassen (nierfalen), neurologische afwijkingen, slijmvliesbeschadigingen van de bek, ogen en geslachtsdelen. De ziekteverschijnselen bij de mens variëren van milde griep tot dodelijke vormen met verschijnselen van geelzucht, nierfalen en bloedingen. Omdat de ziekte eigenlijk een tropische ziekte is, wordt deze vaak niet herkend door huisartsen.

Honden besmetten zich doordat ze in direct contact met het dier komen (eten van kadavers en bijtwonden), maar ze kunnen de ziekte ook indirect krijgen: via stilstaand water en modderpoelen die besmet zijn met de urine van geïnfecteerde dieren. De toename  bij mensen kan ook worden veroorzaakt doordat meer wordt gezwommen in open water en ook bij prutraces (mudraces) kan de ziekte worden opgelopen. Ook kan een mens besmet raken via contact met besmette huisdieren (zoönose).

Diagnose: De ziekte van Weil kunnen we aantonen met een bloedonderzoek waarbij de afweerreactie (antilichamen) van het lichaam tegen de bacterie worden gemeten (MAT). Soms moeten we  de test herhalen of moeten we andere laboratoriumtesten doen om zeker te zijn dat de klachten werden veroorzaakt door Leptospirose.

De ziekte is te behandelen met antibiotica, soms is echter opname in een gespecialiseerde kliniek nodig omdat bij sommige dieren ook infusen en strikte monitoring nodig zijn.

Preventief kun je ervoor zorgen dat je de hond vaccineert tegen de ziekte van Weil. Laat ook de hond niet drinken of zwemmen in water waar veel ratten zitten.